ปรัชญามหาวิทยาลัย:จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม
ปณิธาน: ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

เรื่องเด่น


การดำเนินงาน มจร ๒๕๖๒


ข้อมูลประกัน


แบบฟอร์ม


จุลสาร


ปฏิทินงานประกันคุณภาพ ๒๕๕๘
mersin escort malatya escort